USPP - CZECHIA, z.ú.

Hlavním cílem činnosti ústavu je vytváření prostoru pro rozvoj vzájemných hospodářských a obchodních vztahů mezi Českou republikou, Evropskou unií a Ukrajinou,

poskytování služeb podnikům a podnikatelům

a dále napomáhání rozvoji hospodářských vztahů a spolupráce mezi podnikateli a institucemi působícími jak v České republice a Evropské Unii, tak v Ukrajině.

Činnosti ústavu

V rámci své hlavní činnosti vyvíjí ústav s využitím své osobní a majetkové složky zejména následující společensky a hospodářsky užitečné činnosti, jejichž výsledky jsou každému rovnocenně dostupné za podmínek stanovených ústavem:

Obstarávání a poskytování informací o:

 

 • legislativních podmínkách podnikání v České republice, Evropské Unii a Ukrajině,

 • obchodních příležitostech,

 • obchodních partnerech,

 • zvyklostech a zvláštnostech obchodních vztahů v České republice a v Ukrajině.

Rozvoj obchodních kontaktů na bázi služeb poskytovaných individuálním zájemcům, a to zejména:

 • provádění průzkumů trhu,

 • vyhledávání obchodních partnerů pro nabídky a poptávky,

 • zajištění obchodních jednání při podnikatelských misích,

 • zprostředkování tlumočení a překladů včetně jejich soudního ověření,

 • studie proveditelnosti,

 • zprostředkování právního poradenství v oblasti obchodního, pracovního, správního a daňového práva České republiky a Ukrajiny,

 • podpora podnikatelů při účasti na veletrzích a jiných akcích.

Podpora vzájemných obchodních styků, a to zejména:

 • pořádání akcí na propagaci ukrajinských podniků v České republice a Evropské Unii a českých a evropských podniků v Ukrajině,

 • podpora aktivit směřujících k prohloubení vzájemné obchodní spolupráce formou předávání znalostí, zkušeností, poradenské činnosti, organizace seminářů a workshopů, konzultačních dnů apod.,

 • spolupráce s hospodářskými komorami, obchodními komorami, organizacemi na podporu podnikání či na podporu zahraničního obchodu (export a import) v České republice, Evropské Unii a Ukrajině.

Dokumenty ústavu

Výpis z veřejného rejstříku

Zakládací listina

 
 
 

Kontaktní informace

USPP - CZECHIA, z. ú.

Jaselská 193/10
Veveří, 602 00 Brno

IČ: 08066388

DIČ: CZ08066388

Sp.zn. U 275 vedená u Krajského soudu v Brně

Číslo účtu: 1195289004/2700 - UniCredit Bank